• Urus Kewangan

    Sebelum Memulakan Pelaburan Pertama, Apa Yang Perlu Diketahui?

    Sebelum bercakap mengenai pelaburan, kita perlu faham apa itu maksud pelaburan itu dahulu. Dari Investopedia, “Investing is an act of committing money or capital to an endeavor with the expectation of obtaining an additional income or profit.” Manakala Warren Buffet definisikan pelaburan sebagai: “The process of laying out money now to receive more money in the future” Dengan kata mudahnya pelaburan adalah proses duit buat lebih banyak duit atau duit bekerja untuk kita. Pelaburan adalah termasuk dalam kategori “passive income“. Oleh sebab itu, pelaburan adalah berbeza dengan berniaga kerana berniaga adalah kita bekerja untuk mendapatkan duit atau disebut sebagai “active income“. Apabila kita sudah faham maksud pelaburan barulah kita boleh…