add share buttons
  • Urus Kewangan

    Apa itu CCRIS dan Laporan Kredit?

      Apa itu CCRIS?   CCRIS atau nama penuhnya Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat adalah sistem pangkalan data berkomputer yang menyimpan segala maklumat yang dilaporkan oleh Biro Kredit.┬áSistem ini memproses data kredit yang diterima daripada institusi kewangan secara automatik dan menggabungkan maklumat tersebut ke dalam laporan kredit. Secara mudahnya, jika kita ada guna apa-apa fasiliti daripada mana-mana bank,segala data yang…