add share buttons
  • Urus Kewangan

    Sebelum Memulakan Pelaburan Pertama, Apa Yang Perlu Diketahui?

    Sebelum bercakap mengenai pelaburan, kita perlu faham apa itu maksud pelaburan itu dahulu. Dari Investopedia, “Investing is an act of committing money or capital to an endeavor with the expectation of obtaining an additional income or profit.” Manakala Warren Buffet definisikan pelaburan sebagai: “The process of laying out money now to receive more money in the future” Dengan kata mudahnya…